Användarvillkor

Nedan ser ni användarvillkor för webbplatsen. För frågor ber vi dig kontakta vår bokning som du når genom att skicka e-post till bokning@arenahotellet.se eller via telefon 018-350025

1. WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR
1.1 Denna webbplats ägs och drivs av A Hotell i Uppsala AB (Arenahotellet)

1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR
2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Arenahotellet komma att göra ändringar.

2.2 Arenahotellet förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Arenahotellet anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Arenahotellet rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
3.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Arenahotellet.

3.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Arenahotellet föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

3.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Arenahotellet eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4. HYPERLÄNKAR
4.1 Arenahotellets webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Arenahotellets webbplats.

4.2 Arenahotellet råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Arenahotellet inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

4.3 Att Arenahotellet tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Arenahotellet ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

4.4 Eftersom Arenahotellet inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Arenahotellet dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5. INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE
5.1 Arenahotellet kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.

5.2 Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

5.3 Användare förbinder sig att hålla Arenahotellet skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Arenahotellet tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.

5.4 Arenahotellet förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Arenahotellet kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Arenahotellet.

5.6 Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter det till Arenahotellet, samt ger rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen på obegränsad tid.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING
6.1 Arenahotellet lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

6.2 Inte heller garanterar Arenahotellet att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES
7.1 Arenahotellet använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Arenahotellets webbplats.

7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Arenahotellet att förbättra ditt besök på Arenahotellets webbplats.

7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Arenahotellet använder sig av både permanenta cookies och session cookies.

7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

8. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
8.1 Arenahotellet hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.

8.2 Genom att använda Arenahotellets webbplats accepterar du att Arenahotellet aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att A Hotellet i Uppsala AB (Arenahotellet) och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Arenahotellets webbplats.

8.3 För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Arenahotellet lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Arenahotellet förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

8.4 Arenahotellet har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig kontakta vår bokning som du når antingen genom att skicka e-post till bokning@arenahotellet.se eller på telefon +46 18  350 025

9. SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN
9.1 Arenahotellet samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.

9.2 Arenahotellet vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Arenahotellet garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

10. METOD FÖR SKYDD AV UPPGIFTER
10.1 När du handlar hos Arenahotellet erbjuder vi säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med DIBS Payment Services. När du betalar med kort skickas du vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos DIBS Payment Services där du tryggt fyller i dina kortuppgifter och genomför betalningen. DIBS Payment Services är Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är PCI-DSS-certifierad av kortindustrin (bland andra VISA och MasterCard) till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. Arenahotellet hanterar aldrig dina kortuppgifter.11. Reklamations-, retur- och återbetalningsregler.

11. REKLAMATIONS-, RETUR- OCH ÅTERBETALNINGSREGLER
11.1 – för individuella bokningar hos Arenahotellet

Vid bokning på Internet skickas en bokningsbekräftelse per e-post till den adress som angivits vid bokningstillfället. Vid incheckning ska bokningsbekräftelsen kunna uppvisas på förfrågan. Det är gästens ansvar att kontrollera så att bokningsuppgifterna på bokningsbekräftelsen stämmer. Är något felaktigt är det gästens ansvar att kontakta hotellet snarast möjligt för rättelse.

11.2 Avbokning / ändring / betalning
Alla förfrågningar gällande ändring eller avbokning av en befintlig bokning ska ske via e-post till hotellet.

11.3 Villkor för Fully Flexible Rates och avtalspriser
Vistelsen betalas i sin helhet vid ankomst till hotellet. Bokningen kan ändras eller avbokas fram till klockan 18.00 på ankomstdagen (lokal tid) utan extra kostnad.

Sen incheckning?
Garantera din bokning genom att uppge betalinformation, så håller vi ditt rum hela natten. Om du inte har möjlighet att lämna garanti kan ditt rum komma att släppas till försäljning klockan 18.00 på ankomstdagen (lokal tid).

Vid sen avbokning eller vid utebliven ankomst på garanterade bokningar debiteras 100 procent av värdet på den första natten.

11.4 Villkor för kampanjpriser och boka tidigt-rabatter
Betal- eller kreditkort debiteras i samband med bokning.  Efter bokningstillfället kan ingen ändring, ombokning eller avbokning ske. Ingen del av det förskottsbetalade beloppet återfås vid senare avbokning än ovan nämnda frist. Rummet är garanterat för sen ankomst.