Arenahotellets CSR-policy (Corporate Social Responsibility) /Hållbarhets-policy

Vision:

För att skapa en hållbar och rättvis framtid strävar vi efter att vara ett föredöme inom vår bransch när det gäller socialt ansvarstagande och miljömässig hållbarhet. Genom att minimera vår påverkan på miljön, främja mångfald och inkludering, och aktivt delta i samhällsutveckling, siktar vi på att bli en affärsverksamhet som går hand i hand med planetens och människors välbefinnande.

Engagemang:

Arenahotellet har en helhetssyn på engagemang där samarbete med anställda, gäster, leverantörer och samhället står i fokus. Genom öppen kommunikation och hållbara partnerskap strävar vi efter att bygga meningsfulla relationer för en framgångsrik och hållbar affärsverksamhet.

Miljömässig hållbarhet:

Miljömässig hållbarhet är en självklarhet för Arenahotellet. Detta för att erbjuda en hållbar gästupplevelse samtidigt som att vara en förebild inom hållbar hotellverksamhet. Vi är miljömärkta med den internationella miljömärkningen Green Key som innebär att vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom att följa Green Keys omfattande kriterier. Några exempel på våra åtaganden:

För mer information, se Arenahotellet är Green Key-märkt. Upptäck vår engagemang för miljön och hållbara turism här.

Social hållbarhet:

Med en stark betoning på inkludering, jämställdhet och samhällsengagemang arbetar Arenahotellet för social hållbarhet. Vi gör detta i samarbete med vår granne och samarbetspartner IFU Arena och vi verkar främst inom följande områden:

För mer information, se IFU Arena – Social Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet:

Genom ansvarsfull finansiell förvaltning strävar Arenahotellet efter att inte bara generera vinst, utan också att vara en drivkraft för långsiktig ekonomisk stabilitet. Vi gör det genom:

Slutord:

Arenahotellet jobbar för en framtid där hållbarhet genomsyrar varje aspekt av vår verksamhet. Genom vår vision, vårt engagemang och med vår miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet är vi stolta över att forma en hållbar värld och vi ser fram emot att fortsätta jobba för en positiv förändring.