Arenahotellet är miljömärkta med Green Key

Arenahotellet är ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key(Green Key in English) . Detta betyder att vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. På så vis bidrar du som gäst att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

VÅRA ÅTAGANDEN

Green Key delas ut till logi- och konferensanläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Här är exempel på våra åtaganden:

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

Ge oss gärna förslag kring hur vi kan förbättra vårt miljöarbete. Din åsikt är viktig för oss.

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

Idag finns över 150 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och flera stora kedjor är anslutna till märkningen. Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.